Contents Up Previous Next

wxListItemAttr

Represents the attributes (color, font, ...) of a wxListCtrl wxListItem.

Include files

<wx/listctrl.h>

See also

wxListCtrl overview, wxListCtrl, wxListItem

Members

wxListItemAttr::wxListItemAttr
wxListItemAttr::GetBackgroundColour
wxListItemAttr::GetFont
wxListItemAttr::GetTextColour
wxListItemAttr::HasBackgroundColour
wxListItemAttr::HasFont
wxListItemAttr::HasTextColour
wxListItemAttr::SetBackgroundColour
wxListItemAttr::SetFont
wxListItemAttr::SetTextColour


wxListItemAttr::wxListItemAttr

wxListItemAttr()

Default constructor.

wxListItemAttr(const wxColour colText, const wxColour colBack, const wxFont font)

Construct a wxListItemAttr with the specified foreground and background colors and font.


wxListItemAttr::GetBackgroundColour

const wxColour& GetBackgroundColour() const

Returns the currently set background color.


wxListItemAttr::GetFont

const wxFont& GetFont() const

Returns the currently set font.


wxListItemAttr::GetTextColour

const wxColour& GetTextColour() const

Returns the currently set text color.


wxListItemAttr::HasBackgroundColour

bool HasBackgroundColour() const

Returns true if the currently set background color is valid.


wxListItemAttr::HasFont

bool HasFont() const

Returns true if the currently set font is valid.


wxListItemAttr::HasTextColour

bool HasTextColour() const

Returns true if the currently set text color is valid.


wxListItemAttr::SetBackgroundColour

void SetBackgroundColour(const wxColour& colour)

Sets a new background color.


wxListItemAttr::SetFont

void SetFont(const wxFont& font)

Sets a new font.


wxListItemAttr::SetTextColour

void SetTextColour(const wxColour& colour)

Sets a new text color.